АНГАЖОВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

 

АНГАЖОВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА НА ПРОЈЕКТУ “Стратегија климатских променa са Aкционим планом”, РЕЗУЛТАТ 5
сив III, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
БЕОГРАД, 24./25. ОКТОБАР 2017.

 

 

 

 

Представљање пројекта

 

“Стратегија климатских променa са Aкционим планом”
Привредна комора Србије,
Београд, 13. септембар 2016.