uk  index1

Вести о активностима пројекта

 

27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

 

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије нискоугљеничног развоја).

Јавна  расправа  спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24.  јануара 2020.  године.

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација,  јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге  заинтересоване  учеснике, да се упознају са текстом Предлога стратегије нискоугљеничног развоја.

Предлог стратегије нискоугљеничног развоја са Образложењем је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs, на Порталу е-Управе и на интернет страници пројекта www.klimatskastrategija.eu

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Предлога стратегије нискоугљеничног развоја достављају се  на  Обрасцу за коментаре који се може преузети овде, путем електронске поште на адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа – Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом“,  до 24.  јануара 2020.  године.

Презентација Предлога стратегије нискоугљеничног развоја биће одржана 13. јануара  2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.

Програм јавне расправе о Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја можете преузети овде.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја, који ће објавити на својој интернет страници.

 

27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

 

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).

У поступку припреме стратешке процене утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом на животну средину, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја.

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике. да се упознају са текстом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја.

Јавна расправа о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године  до 27.  јануара 2020.  године.

Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs, на Порталу е-Управе и на интернет страници пројекта www.klimatskastrategija.eu

 Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја достављају се на Обрасцу за коментаре који можете преузети овде, путем електронске поште на адресу: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом на животну средину“, до 27.  јануара 2020.  године

Презентација Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 13. јануара  2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја Републике, који ће објавити на својој интернет страници.

 

25. октобар 2019.

Одржан састанак Радне групе заинтересованих страна пројекта

Шести састанак Радне групе пројекта одржан је 25. октобра у Плати Србија. Чланови радне групе дискутовали су о првом нацрту Стратегије климатских промена. Следећи састанак радне групе планиран је за новембар 2019. године.

 

 

09. мај 2019.

Одржан састанак Радне групе заинтересованих страна пројекта

Пети састанак Радне групе пројекта одржан је 09. маја у Палати Србије. Учесници јавног и приватног сектора заинтересованих страна разговарали су о нацрту извештаја Резултат 4 (Економски, еколошки и друштвени утицаји сценарија ублажавања смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште процењени за сваку од наредних година 2020., 2030., 2050.)

 

 

 

08. мај 2019.

Одржан 7. састанак Управног одбора пројекта

logo_new_srb_one-side-with-trees_final-svg

 

 

 

22. април 2019.

Одржан састанак Радне групе заинтересованих страна пројекта

Четврти састанак Радне групе пројекта одржан је 22. априла у Палати Србије. Учесници јавног и приватног сектора заинтересованих страна разговарали су о извештају Резултата 3 (Сценарији ублажавања емисија гасова с ефектом стаклене баште), као и о прелиминарним налазима нацрта извештаја Резултата 4 . Представљен је и нацрт “Scoping report” извештаја. (више о “Scoping report” прочитајте у вестима од 16. априла)

 

 

 

16. април 2019.

Припремљена методологија за стратешку процену утицаја на животну средину “Scoping Report”

                     

                     ЕУ инфо центар, 15.04.2019.

Министарство заштите животне средине ради на изради Стратегије борбе против климатских промена са акционим планом, кроз пројекат који се финансира из ИПА програма за 2014. годину.

За потребе будуће стратегије, припрема се стратешка процена утицаја на животну средину (СЕА), а на основу Одлуке објављене у Службеном Гласнику РС број 62/18. Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) изабран је за носиоца израде извештаја о стратешкој процени, у складу са Законом. ИАУС је започео припрему предметног извештаја и до сада су израђене полазне основе, општи и посебни циљеви, избор индикатора и методологија стратешке процене.

У припремној фази, а у складу са ЕУ добром праксом и на основу досадашњих резултата са пројекта, припремљен је нацрт “Scoping Report-а”, који представља основу за Извештај о стратешкој процени, а који је био представљен 11. марта 2019. године, у просторијама ИАУС-а.

С тим у вези, обавештавамо вас да је нацрт “Scoping Report-а” (српска верзија) доступан на овом линку.

                   

Јавна расправа на нацрт “Scoping Report-а” одржана је 15. априла у ЕУ инфо центру (Краља Милана 7, Београд) са почетком у 13:00 часова.

Благовремено ћемо објавити информацију о нацрту СЕА извештаја као и процесу давања мишљења на исти, у складу са Законом о стратешкој процени.

Нацрт извештаја “Scoping Report” је био отворен за коментаре заинтересованих страна до 29. априла 2019. године.

 

Агенда за 15. април 2019. године

Презенације са јавне расправе.

 

 

 

 

20. децембар 2018.

Консултације заинтересованих страна о сценаријима ублажавања – Техничка радна група

Пројекат “Стратегија климатских промена са акционим планом” је организовао састанак Техничке радне групе 20. децембра 2018. године. На овом састанку учествовало је више од 80 учесника заинтересованих страна из сектора јавне управе, јавних и приватних предузећа, академске заједнице, невладиних организација и међународних партнера.

Након представљања презентације кључног експерта на пројекту, Матеја Гасперича, о процени основних сценарија емисија са ефектом стаклене баште за Србију и приступа сценаријима, о којима се расправљало током овог догађаја, учесници су се поделили у четири секторске радне групе: снабдевање енергијом, потражња енергије, пољопривреда и шумарство, и отпад.

Секторске дискусије су биле динамичне, а заинтересоване стране су имале прилику да изнесу своје погледе на предложене опције, мере, приоритете, начине, изазове и могућности у вези са два амбициозна сценарија ГХГ емисије за Србију до 2050. године.

Прочитајте више на овом линку

 

 

26. новембар 2018.

Српска академија наука и уметности – САНУ, организовала је научни скуп: Енергетика и климатске промене 

Српска академија наука и уметности, Одељење техничких наука, Академијски одбор за енергетику организовао је научни скуп: Енергетика и климатске промене. Пројекат је учествовао у првом делу научног скупа под називом: Клима, енергија и економија. Презентацију “Климатске промене и енергија: Нацрт климатске стратегије Србије” презентовао је кључни експерт на пројекту Гонзало Каваљеро. Презентација је саржала четири теме:

  1. емисије ГХГ у Србији
  2. потенцијални дугорочни утицаји на енергетски систем Србије
  3. предстојећи изазови који ће довести до тога да подзаконска акта и пракса у Србији буде ближа стандардима Европске уније
  4. Структура и садржај Стратегије климатских промена са акционим планом Презентација

Програм (САНУ интернет страница)

Tанјуг интенет страница, снимак.

Свечана сала САНУ, Kneza Mihaila 35 – Београд

 

 

08. новембар 2018.

Одржан 6. састанак Управног одбора пројекта

logo_new_srb_one-side-with-trees_final-svg

 

06. новембар 2018.

Одржан Округли сто “Биомасом ка декарбонизацији цементне индустрије” у Параћину

У организацији удружења УНЕКООП, Факултета за примењену екологију “Футура” и Удружења цементне индустрије “ЦИС” организован је 6. новембра, округли сто под називом: Биомасом ка декарбонизацији цементне индустрије у хотелу “Петрус”, у Параћину. Експерт са нашег пројекта је учествовао са темом: Климатска стратегија са акционим планом са освртом на будућа очекивања везано за сектор индустрије.

“Полазећи од чињенице да зградарство и сама цементна индустрија представљају најзначајније емитере CO2, на основу од стратешког опредељења УНЕКООП-а да промовише ниско-карбонске технологије, конципиран је пројекат “Биомасом ка декарбонизацији цементне индустрије”. Пројекат има за циљ да отвори дијалог о могућностима супституције фосилних горива која се користе у цементарама биомасом, у циљу побољшања карбонског отиска цементне индустрије, али и стварања нових ланаца вредности кроз испоручивање биомасе из локалних извора, у циљу економског оснаживања локалних заједница. Пројекат се реализује у оквиру програма “Партнерство за будућност” компаније CRH Србија.” (текст преузет са сајта: http://www.unecopn.org/).

Више о пројекту прочитајте на: http://www.dekarbonizacija.unecopn.org/

Погледајте репортажу канала M RTV са округлог стола на овом линку.

Параћин, хотел “Петрус”, 6. новембар 2018.

 

28. септембар 2018.

Одржан састанак  Радне групе заинтересованих страна пројекта

Трећи састанак Радне групе пројекта одржан је 28. септембра у Палати Србије. Преко 40 учесника из јавног и приватног сектора заинтересованих страна, разговарало је о извештају Резултата 2 (Основни сценарији смањења емисија гасова с ефектом стаклене баште на националном нивоу до 2050. године – генерални приступ и резултати) , као и о нацрту извештаја Резултата 3 (Сценарији ублажавања емисија гасова с ефектом стаклене баште – концептуална методологија).

 

 

26. септембар 2018.

Радионица: Адаптација на климатске промене у приоритетним секторима

У циљу представљања Резултата 5 – три опције прилагођавања на измењене климатске услове за приоритетне секторе и Оквира за планирање прилагођавања, организована је радионица “Адаптација на климатске промене у приоритетним секторима”  као једна од активности у оквиру Недеље европске климатске дипломатије (24.-29. септембар 2018.)

Радионица се одржала у среду, 26. септембра 2018. године у 11:30 часова у ЕУ Инфо центару (Краља Милана 7, Београд). Уколико желите да сазнате нешто више пратите овај линк.

Саопштење за медије

Презентације са радионице.

                         ЕУ Инфо центар, Краља Милана 7, Београд

 

11. јун 2018.

Одржан Дан енергије – Србија (ДЕС), 8. јуна 2018. године

Друштво термичара Србије и Енергопројект Ентел а.д. традиционално организују Дан енергије – Србија у оквиру Европске недеље одрживог развоја. Дан енергије – Србија 2018 (ДЕС 2018) одржао се у Београду, 8. јуна 2018. године, у пословној згради Енергопројекта. Циљ манифестације ДЕС 2018 је био да прикаже могућности за одрживо снабдевање енергијом кроз сопствена и искуства европских земаља и активности у спровођењу енергетске и климатске политике. Овај скуп је био прилика да учесници размене мишљења, искуства и предложе активности које треба реализовати у будућности.

Енергопројект пословна зграда, Булевар Михајла Пупина 12, НБгд 11070

Више о догађају на www.drustvo-termicara.com . Погледајте и видео о догађају – овде.

Program skupa

 

22. мај 2018.

Образложење везано за Извештај из сенке Коалиције 27

Са уважавањем поздрављамо објављивање Извештаја из сенке – Животна средина и климатске промене – новембар 2016. – фебруар 2018. године Коалиције 27, и желимо да се захвалимо Коалицији што препознаје да је процес припреме Стратегије о климатским променама са акционим планом на правом путу. Коалиција 27 је заједно са осталим заинтересованим странама наш драгоцени партнер у процесу израде Стратегије са акционим планом.

Желимо да прокоментаришемо Извештај, а нарочито следећу изјаву садржану у Тачки 09 – Климатске промене, страна 68, параграф 4, последња реченица – српска верзија Извештаја из сенке:

“Нажалост, и Друга комуникација је оставила недоумице у погледу стварних ГХГ емисија Републике Србије. Поред проблема нетранспарентности процеса, због упитног одабира методологије, у извјештају су наведени нетачни подаци108 о емисијама гасова стаклене баште. Ово је резултирало приказивањем нереално високих нивоа емисија, што у будућности може довести до недовољно амбициозних планова за смањење емисија гасова стаклене баште (тренутни планови су такође неадекватни и резултираће порастом емисија).109 На пример, приликом израде Стратегије климатских промена са Акционим планом користе се подаци дати у Другој комуникацији.110

 

110 „Након кратких презентација сценарија будуће климе и одговарајућих утицаја на сваки сектор које су дали национални експерти, а позивајући се на Другу националну комуникацију, заинтересоване стране су позване да процене јачину утицаја климатских промена, користећи приступ заснован на ризику” — Билтен пројекта „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, страна 2, http://www.klimatskastrategija.eu/wp-content/uploads/2016/09/%D0%91%D0%B8%D0%B­B%D1%82%D0%B5%D0%BD_Final_SRB.pdf

Примећујемо да се текст фусноте 110 (страна бр. 68) погрешно користи како би се показало да ће амбиција Србије бити ограничена оним што извештај назива “нетачан податак”. Текст у Билтену пројекта цитиран у фусноти горе, односи се на сценарије климатских промена, коришћених у сврху одређивања мера адаптације, што не треба мешати са сценаријима ублажавања и амбицијама у смањењу емисија.

Такви сценарији климатских промена коришћени су за утврђивање мера адаптације за три приоритетна сектора, у оквиру Резултата 5 пројекта.

Ова активност није везана за ГХГ емисије и пројекције, те стога неће имати утицаја на амбиције Србије што се тиче смањења ГХГ емисија.

 

14. мај 2018.

ЕУ-Србија Таланоа конференција, 16. мај 2018. године, Београд

Европска унија и Министарство заштите животне средине организују ЕУ-Србија Таланоа конференцију у циљу представљања искустава и знања, и јачања наратива и дискурса у области климатских промена. Конференција се организује у оквиру пројекта „Регионална имплементација Споразума из Париза“ (RIPAP).

Конференција на високом нивоу, која ће се одржати 16. маја 2018. године у Београду (хотел Metropol Palace, 14:00 – 19:30), пружиће прилику за дијалог о спровођењу климатско-енергетског оквира ЕУ до 2030. године, а посебно о предстојећим плановима ЕУ и Србије, као што су Национално утрврђени доприноси смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште (NDCs), који су обавезујући у складу са Споразумом из Париза. Коференција такође има за циљ укључивање широког спектра представника јавног и приватног сектора у процес борбе против климатских промена.

Више о самом догађају погледајте овде (сајт Министарства заштите животне средине)

  

  

Хотел Метропол, 16.5.2018.

07. мај 2018.

Округли сто “КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ У КОНТЕКСТУ ТАЛАНОА ДИЈАЛОГА”

Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу – РЕЦ Канцеларија у Србији и ЦЕКОР позивају на округли сто Климатске промене и цивилно друштво у Србији у контексту Таланоа дијалога. 

 

Округли сто ће се одржати у уторак 8. маја 2018. године у Научно-технолошком парку Београд, са циљем отварања три централна питања на којима се Таланоа дијалог о климатским порменама заснива: Где смо? Куда желимо да идемо? Како ћемо тамо да стигнемо? 

Прочитајте више на линку www.cekor.org и на CSConnect

 

  

Научно технолошки парк, 8.5.2018.

 

29. март 2018.

Одржан 5. састанак Управног одбора пројекта

logo_new_srb_one-side-with-trees_final-svg

 

23. март 2018.

Објављен други Билтен – Билтен пројекта бр. 2

 

20. март 2018.

Одржан састанак  Радне групе заинтересованих страна пројекта

Други састанак Радне групе пројекта одржан је 20. марта у Палати Србије. Скоро 30 учесника из јавних и приватних заинтересованих страна разговарало је о извештајима Резултата 1 и 5, као и о кључним методолошким аспектима, параметрима и претпоставкама моделирања сценарија емисије гасова из Резултата 2.

За више информација о састанку Радне групе заинтересованих страна прочитајте Билтен бр. 2 (страна 1)

 

12. децембар 2017.

Објављен први Билтен – Билтен пројекта бр. 1

 

 

22. новембар 2017.

Одржан 4. састанак Управног одбора пројекта

logo_new_srb_one-side-with-trees_final-svg

 

23/24 октобар 2017.

Заинтересоване стране су утврдиле приритетне мере адаптације за сектор пољопривреде, шумарства и водопривреде

Дат је значајан допринос ‘Резултату 5’ пројекта током консултација са релевантним заинтересованим странама, које укључују владине институције, индустрију, локалне заједнице, академике и невладине организације (НГО). Доприносом заинтересованих страна добијамо бољу стратегију, која је представљена најприкладнијим решењима и прилагођена околностима у Републици Србији.

Извештаји:

– Извештај са радионице заинтересованих страна за сектор пољопривреде (енглеска верзија)

–  Извештај са радионице заинтересованих страна за сектор шумарства (енглеска верзија)

–  Извештај са радионице заинтересованих страна за сектор водопривреде (енглеска верзија)

За више информација о радној групи заинтересованих страна прочитајте Билтен бр. 1 (страна 2)

 

 

5. април 2017.

Интервју Mark van Wees-а за ”Енергетски портал”

“Министарство пољопривреде и заштите животне средине ће развити, уз подршку IPA пројекта, националну Стратегију за климатске промене која ће бити повезана са свим секторима. Она ће изнедрити Акциони план и законски оквир за предстојеће активности.”

Цео интервју можете прочитати на овом линку: ”Енергетски портал” – интервју Mark van Wees

 

 

13. септембар 2016.

Представљен пројекат “Стратегија климатских променa са Акционим планом”

Пројекат ”Стратегија климатских промена са Акционим планом” је представљен на конференцији ”Борба против климатских промена – спремност Србије”, коју су организовали Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Делегација Европске уније у Републици Србији. Конференција је одржана 13. септембра 2016. године у оквиру Недеље европске климатске дипломатије (Climate Diplomacy Week), у Привредној комори Србије.

У уводном делу конференције присутнима су се обратили Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Александар Антић, министар рударства и енергетике,  Њ.Е. Michael Davenport, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији и Њ.Е. Christine Moro, амбасадор Републике Француске у Србији и Мирослав Милетић, потпредседник Привредне коморе Србије.

Конференција је пружила прилику за представљањее обавеза које је Србија преузела у борби против климатских промена у складу са Споразумом из Париза и усклађивања са законодавством ЕУ, као и планова за будуће спровођење истих.Пре усвајања Споразума из Париза, Србија је доставила своје Намераване национално одређене доприносе смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште(INDC), након чега ће дефинисати снажну политику у области климатсих промена и енергетике, која ће омогућити испуњење тренутног циља смањења емисија ГХГ као и његово повећање у наредним годинама.

Пројекат ”Стратегија климатских промена са Акционим планом” ће пружити подршку Министарству пољопривреде и заштите животне средине у изради Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом. Стратегијом ће бити успостављен стратешки и законодавни оквир борбе против климатских промена у складу са међународним обавезама Србије и њеним циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште. Стратегија ће бити припремљена уз учешће великог броја заинтересованих страна.

Сазнајте више на следећем линку: Представљање пројекта

 

 

 

Остале вести

12. јун 2019.

Дебата “ЕУ за тебе – Хајде да разговарамо о животној средини”

Делегација Европске уније у Србији и пројекат Појачана реализација активности видљивости и комуникације o ИПА програмима, организовали су дебату „ЕУ за тебе – Хајде да разговарамо о животној средини“, која је одржана у ЕУ инфо центру, Београд (Краља Милана 7), 12. јуна 2019. године.

Дебата је организована у оквиру кампање “Погледајте око себе” кроз слоган “Покрени се”, са циљем подизања свести о значају заштите животне средине. Ово је био први догађај кампање која ће се спроводити широм Србије, почевши од 12. јуна до краја јула 2019. године.

Пројектни менаџер Делегације Европске уније у Србији Антоан Авињон истакао је да треба више укључити локалну заједницу, јер свако може да буде актер промена. Ми смо ту да помогнемо Министарству за заштиту животне средине, каже Авињон.

Кроз дебату треба истаћи концепт да је Европска унија први партнер и највећи донатор Србије у побољшању животне средине и настојању да достигне европске стандарде, а све у циљу добробити грађана Србије.

Прочитајте више о догађају на интернет страници Делегације Европске уније у Републици Србији:                                                     http://europa.rs/nakon-razgovora-o-zivotnoj-sredini-neophodne-konkretne-akcije/

Погледајте још: http://europa.rs/nakon-razgovora-o-zivotnoj-sredini-neophodne-konkretne-akcije/#prettyPhoto/4/

Погледајте и снимак са дебате (ФБ страница ЕУ инфо центра @euinfo.rs). 

 

 

 

 

05. јун 2019.

Светски дан заштите животне средине

Данас је у Ботаничкој башти “Јевремовац”, Београд, обележен Светски дан заштите животне средине, 5. јун. Свечаност је организована од стране Министарства заштите животне средине. Више информација о самом догађају прочитајте на интернет страници министарства – овде.

Слоган овогодишњег Светског дана животне средине је “Смањимо загађење ваздуха” (#BeatAirPollution https://www.worldenvironmentday.global/ ).

То је најважнији дан Уједињених нација за истицање значаја животне средине. Више о томе читајте на: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/air-pollution-responsible-one-five-premature-deaths-19-western

 

 

 

11. март 2019.

Радионица Scoping Report “Стратегије климатских промена са акционим планом”

Радионицу на тему Scoping Report “Стратегије климатсхих промена са акционим планом”, организује Институт за архитектуру и урбанизам Србије који је ангажован на изради Стратешке процене утицаја на животну средину на овом пројекту.

На овој радионици биће разматрани предложени циљеви и индикатори израђени за потребе Стратешке процене утицаја на животну средину пројекта „Стратегија климатских промена са акционим планом“, као и евалуација основних сценарија

Радионица је одржана 11. марта 2019. године, у великој сали Института, са почетком у 10.00 часова.

 

 

15. децембар 2018.

Премијерка Ана Брнабић у Катовицама подржала Стратегију климатских промена

“Питање климатских промена је питање свих нас. Заједничко деловање је услов за позитиван резултат.” изјавила је премијерка Републике Србије Ана Брнабић на Конференцији Уједињених нација о промени климе у Катовицама, Пољска (COP24).

   

Као највиши представник Српске владе у Катовицама, премијерка Ана Брнабић посетила је штанд Министарства за заштиту животне средине и од представника Министарства добила информације о текућим активностима и пројектима у области климатских промена. Поред тога, премијерка је одржала говор током сегмента Конференције на високом нивоу и том приликом навела да је један од кључних корака у борби против климатских промена у наредној години усвајање и спровођење Стратегије климатских промена са Акционим планом.

На међународном нивоу, Србија је потврдила своју посвећеност решавању питања климатских промена чланством у Споразуму из Париза и идентификовала могућности смањења емисија ГХГ до 2030. године на основу Национално утврђених доприноса смањења емисија – NDCs, чија ће ревизија бити урађена у оквиру Стратегије, у циљу повећања амбициозности и у складу са захтевима Споразума из Париза.

Поред тога, у свом излагању премијерка Ана Брнабић је нагласила посвећеност Србије у успостављању националног, законодавног и стратешког оквира борбе против климатских промена, између осталог и као допринос глобалним напорима у борби против климатских промена. (прочитајте извештај на сајту Владе Републике Србије – https://www.srbija.gov.rs/vest/350213/zajednicko-delovanje-kljucno-za-uspesan-odgovor-na-klimatske-promene.php)

Конференцији у Катовицама – COP24, која је трајала од 2. до 14. децембра 2018. године, посетило је преко 22000 учесника из целог света, а Конференција је имала успешан исход, резултирајући усвајањем Радног програма за спровођење Споразума из Париза, чиме је и испуњен циљ Конференције.

 

Предлажемо да прочитате више о догађају на следећим линковима:

https://cop24.gov.pl/

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3341663/sastanci-premijerke-sa-evropskim-zvanicnicima-uoci-konferencije-un-o-klimi.html

http://www.ekologija.gov.rs/kop24-ekspertski-sastanak-o-potrebi-vece-ukljucenosti-zena-u-borbi-protiv-klimatskih-promena/

 

 

 

 

24. септембар 2018.

Недеља климатске дипломатије у Србији (Climate Diplomacy Week), 24. – 29. септембар 2018.

Током Climate Diplomacy Week-а, бројне ЕУ делегације и амбасаде земаља чланица ЕУ широм света, одржавају мноштво различитих догађаја како би подстакли дијалог и сарадњу о климатским променама, приказали успешне резултате и инспирисали даље акције на ту тему.

Догађаји организовани током недеље ће укључивати конференције, дебате грађана, изложбе, филмске пројекције и друге теренске активности које окупљају широк спектар заинтересованих страна и заједница.
Кључна тема ове године биће Таланоа дијалог – организовани процес за сакупљање колективних и индивидуалниих напора за циљеве Париског споразума о климатским променама. Током 2018. године Таланоа дијалог представља кључни тренутак који се фокусира на решења и потенцијале у вези нискоугљеничних трансформација.

#ClimaDiplo

 Не пропустите да погледате видео са догађаја:

https://www.facebook.com/euinfo.rs или

https://www.youtube.com/watch?v=fFlHQFzLgTw&feature=youtu.be

 

 

13. септембар 2018.

Гостовање на радију Београд 1, РТС

Руководилац групе за ублажавање климатских промена у Министарству заштите животне средине Драгана Радуловић је била гост на Радију Београд 1, РТС. Током гостовања она је напоменула да Министарство припрема Стратегију климатских промена која ће одредити приоритетне мере за смањење емисије гасова са ефекторм стаклене баште и понудити мере прилагођавања на измењене климатске услове.

Послушајте интервју на овом линку (1:23:00) 

 

 

23. мај 2018.

Недеља енергије – Регулаторна конференција – Енергија и климатске промене

Током одржавања друге Недеље енергије, од 21. до 25. маја 2018. године, у Београду, ЦЕДЕФ (Централно-европски форум за развој) је организовао Регулаторну конференцију о енергетици и климатским променама у згради Народне скупштине.

Теме конференције: Стратегија енергетике и климатских промјена Србије и ЕУ – циљеви и достигнућа; Регулаторни оквир; имплементација мера у енергетици и заштити животне средине; примери добре праксе – јавна предузећа и цивилно сектор; улога међународних финансијских институција – улагања у енергетици и ЕЕ.

Више о самом догађају прочитајте овде на сајту ЦЕДЕФа.

 

 

21. мај 2018.

Промоција “Извештаја из сенке Коалиције 27” одржана 14. маја у Ботаничкој башти Јевремовац

Промоција “Извештаја из сенке Коалиције 27”, редовне публикације којом водеће организације цивилног друштва заинтересовану јавност обавештавају о критичком осврту на напредак Србије у припремама за преговоре о чланству у Европској унији, и то у делу који се односи на поглавље 27 – животна средина.

Више о самој промоцији на: facebook-jedanstepen . Овде прочитајте Извештај из сенке – Животна средина и климатске промене

 

16. април 2018.

Одржан 6. међународни сајам “ЕКО ЕКСПО 2018” 

Средства потребна за испуњавање обавеза из Поглавља 27 су огромна, и процењује се да нам треба 15 милијарди евра у наредних 30 година, јер улагање у животну средину није трошак већ инвестиција, рекао је Министар заштите животне средине у Влади Републике Србије Горан Триван на отварању шестог међународног сајма “ЕКО ЕКСПО 2018”, који се од 12.-13. априла одржао у Белекспо центру у Београду.

Прочитајте више на линку ЕКО ЕКСПО 2018

 

 

22. март 2018.

Уводна радионица ГЕФ пројекта

Уводна радионица Пројекта “Допринос одрживог газдовања шумама ниској емисији и прилагодљивом развоју” одржана је 22. марта 2018. године у конференцијској сали Хотела “Тулип Ин – Путник”. Пројектни документ је усвојен од стране ГЕФа и ова радионица је званичан почетак овог пројекта.

Пројекат се реализује у сарадњи са ФАО – Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација као извршном агенцијом и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије као извршиоцем.

Посетите ГЕФ веб страницу на којој можете прочитати више о пројекту.

 

 

15. март 2018.

Нацрт закона о климатским променама објављен за јавну расправу

У поступку припреме закона којим се уређује област климатских промена, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту закона о климатским променама и то у периоду од 15. марта до 20. априла 2018. године.

Влада Р. Србије усвојила је Закључак којим се утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона у форми презентација и расправа, а коју организује Министарство заштите животне средине и то у: – Новом Саду, у амфитеатру Покрајинског завода за заштиту природе, 16. марта 2018. године, у периоду од 11,00 до 13,00 часова, – Крагујевцу, у малој сали Градске управе, 27. марта 2018. године, у периоду од 12,00 до 14,00 часова, – Нишу, у просторијама Градске куће, 30. марта 2018. године, у периоду од 12,00 до 14,00 часова, – Београду, у сали 2 Привредне коморе Србије (Ресавска 13-15), 3. априла 2018. године, у периоду од 12,00 до 14,00 часова, – Стара планина/Пироту, 4. априла 2018. године, у периоду од 12,00 до 14,00 часова (конкретна локација ће бити накнадно достављена), и – Пријепољу, у просторијама Општинске управе, 16. априла 2018. године, у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Нацрт закона са пратећим Образложењем, Програм јавне расправе и остале релевантне информације можете пронаћи на: http://www.ekologija.gov.rs/ministarstvo-zapocinje-postupak-javne-rasprave-za-zakon-o-klimatskim-promenama/?lang=lat

Закон има за циљ успостављање система мониторинга и извештавања о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и других информација од значаја за област климатских промена. Нацрт закона сачињен је у оквиру рада радних група које су образоване решењем министра, а примедбе, предлози и сугестије у циљу унапређења квалитета Нацрта закона могу се доставити током презентације, као и путем електронске поште на адресу: danijela.bozanic@ekologija.gov.rs

picture3

 

12. децембар 2017.

Самит о климатским променама “ONE PLANET SUMMIT”

Самит о климатским променама одржан је 12. децембра 2017. године у Паризу. Покренут је амбициозан пројекат за победу у борби против климатских промена. Донешено је 12 обавеза, створена је Коалиција “Оne Planet”, која ће и осигурати да се те обавезе испуне. Наредни месеци ће бити посвећени спровођењу тих обавеза, а самит ће се организовати и следеће године: Други самит о климатским променама.

За више информација посетите линк One Planet Summit

 

11. децембар 2017.

Представљена Стратегија комуникације за област климатских промена

Представљање Стратегије комуникације за област климатских промена означило је успешан завршетак шестомесечне сарадње Министарства заштите животне средине и Мисије ОЕБС-а у Србији, током које је израђена Стратегија, а чему је претходила консултација са заинтересованим странама. 

Прочитајте више на сајту Министства.

 

22. новембар 2017.

Конференција о климатским променама – COP 23

Од 6. до 17. новембра 2017. године Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC) одржала је своју 23. Конференцију о климатским променама (COP 23) у Бону, Немачка, којом је председавао Фиџи.

За више информација посетите линк Уједињених нација о климатским променама – UNFCCC.

Посетите и нови COP23 веб сајт: COP23 UNFCCC

 

 

27. јун 2017.

Панел дискусија “Србија и Париски споразум”

Панел дискусија “Србија и Париски споразум”, коју је поводом Недеље климатске дипломатије организовало Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Делегација ЕУ у Србији, одржана је 27. јуна у ЕУ инфо центру Београд.

Дискутовало се о тренутном стању Париског споразума, најављеном повлачењу САД из Споразума и припремама које је Србија учинила ка спровођењу Споразума. То је такође била прилика да се представе резултати активности програма Смањења ризика од катастрофа спроведеног у Србији који доприноси јачању отпорности на климатске промене.

Више о панел дискусији прочитајте на овом лику: www.europa.rs 

 

19. новембар 2016.

Конференција о климатским променама у Маракешу – новембар 2016.

Двадесет друга седница Конференције о климатским променама  (COP 22), дванаеста седница Конференције о климатским променама која служи као састанак страна Протокола из Кјота (CMP 12), и прва седница Конференције о климатским променама која служи као састанак страна Париског споразума (CMA 1) одржане су у Баб Игли, Маракеш, Мароко од 7. до 18. новембра 2016. године.

Конференција је успешно демонстрирала свету да је у току имплементација Париског споразума и да се наставља конструктиван дух мултилатералне сарадње о климатским променама.

Више о конференцији прочитајте на: COP22, као и на сајту Министарства.

 

7. новембар 2016.

Споразум из Париза ступио на снагу

Споразум из Париза, усвојен од стране Оквирне конвенције УН о промени климе (UNFCCC) у децембру 2015. године, ступио је на снагу 4. новембра 2016. Владе свих држава које су ратификовале Споразум, међу којима су и САД, Кина, Индија и ЕУ, сада имају обавезу да пруже подршку у спровођењу глобалног акционог плана са циљем да се задржи пораст глобалне средње температуре далеко испод 2°C. До сада је 113 држава ратификовало Споразум. Први састанак држава чланица Споразума биће организован 15. новембра 2016. у оквиру UN Конференције о климатским променама (COP 22) у Маракешу, Мароко.

Пре усвајања Споразума из Париза, Србија је доставила своје Намераване национално одређене доприносе смањења емисија ГХГ (INDC) чиме се обавезала на смањење емисија ГХГ од 9,8% до 2030. године у односу 1990. годину, а очекује се и усвајање Закона  о потврђивању Споразума . У складу са тим, Србија треба да дефинише снажну политику у облти климатских промена и енергетике која ће омогућити постизање тренутног циља смањења емисија ГХГ , али и повећање амбиција у том погледу у наредним годинама.

 

2. новембар 2016.

Краљево се укључује у борбу против климатских промена

Данас је у Регионалној привредној комори у Краљеву одржан округли сто са темом “Климатске промене, обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност и локални развој”. Догађају је присуствовао и Марк ван Вис, вођа тима пројекта за израду Стратегије климатских промена са акционим планом, нагласивши  да се у изради тих важних докумената креће од основе друштва, а не да се њихови нацрти креирају са врха пирамиде и шаљу на разматрање и усвајање. Више прочитајте на линку листа Данас.

 

 

31. октобар 2016.

Конференција о климатским променамаCOP 22

22. заседање држава чланица Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе (COP 22) биће одржано од 7. до 18. новембра 2016. године у Маракешу, Марокo. Више информација можете погледати на следећем линку UNFCC.

 

15. октобар 2016.

13. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – ECOFAIR

13. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – ECOFAIR, одржан је на Београдском сајму у периоду од 12. до 14. октобра 2016. године. Презентација Одсека за климатске промене Министарства пољопривреде и заштите животне средине на тему “Улога заинтересованих страна у креирању политике у области борбе против климатских промена”, одржана је 13. октобра 2016.

Програм ECOFAIR 2016