аа

Пројектни тим

 

ОДСЕК ЗА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Одсек за климатске промене – Сектор за заштиту природе и климатске промене, Министарство заштите животне средине Републике Србије

Одсек за климатске промене је одговоран за спровођење Оквирне конвенције УН о промени климе на националном нивоу (Focal point) у Министарству заштите животне средине. Министарство заштите животне средине је у складу са законом о министарствима, одговорно је за спровођење климатске политике на националном нивоу. Одсек за климатске промене при министарству је национални координатор за реализацију Конвенције и Протокола. Посетите сајт Министарства.

МАТЕЈ ГАСПЕРИЧ

Кључни експерт

Има преко 15 година професионалног искуства у процесима ГХГ и развоју политика климатских промена у Словенији и другим земљама западног Балкана, укључујући и Србију (ЕУ твининг пројекат). Поседује проширену експертизу правног оквира ЕУ за ублажавање климатских промена, за систем трговања емисијама ЕУ (ЕТС) и за Уредбу о механизмима мониторинга ЕУ (ММР).

Водећи је аутор националних годишњих поднесака Словеније у оквиру УНФЦЦЦ, ЕУ и Кјото протокола, са изврсним искуством у успостављању националних система емисија гасова стаклене баште и у припреми и надзору извештаја о инвентарима стаклене баште; одржао је бројне регионалне тренинге, радионице и експертске мисије о система емисија гасова стаклене баште и ЕУ-ЕТС (прикупљање података, имплементација, праћење, извештавање и верификација) у земљама источне Европе. Има преко 10 година радног искуства као стручњак за ЕЦ и УНФЦЦЦ у мултинационалним експерименталним тимовима за ГХГ. Водио је преглед припреме националних УНФЦЦЦ комуникација и члан је неколико акредитационих тимова ЕУ за акредитацију ЕУ-ЕТС верификационих тела у складу са ИСО 14065.

 

Gonçalo Cavalheiro

Кључни експерт

Gonçalo Cavalheiro има више од 17 година професионалног искуства о свим аспектима политике климатских промена у области адаптације и митигације. Пружао је консултантске услуге владама (као што су владе земаља Португалије, Бразила, Зеленортских Острва, Монзабика, Вијетнама), међународним организацијама, (као што су Европска комисија и Уједињене нације) и приватним компанијама (банкама, менаџерима аеродрома, провајдерима мобилне телефоније и интернет провајдерима). Gonçalo има мастер диплому међународних односа и био је члан португалске Националне делегације (од 1999. до 2008. године) и члан делегације Европске уније (2011-2014) у међународним преговорима који се односе на Конвенцију Уједињених нација о промени климе и Кјото протокола.

 

ТАЊА ПУАЧА

Менаџер канцеларије

Тања Пуача има вишегодишње искуство у самосталном вођењу канцеларије при разним међународним институцијама и компанијама, као и на пројектима финансираних од стране Европске уније.