Како се укључити

 

Стратегија борбе против климатских промена ће бити припремљена у консултацији са релевантним заинтересованим странама, укључујући државне институције, индустријски сектор, локалне самоуправе, научне институције и организације цивилног друштва. Допринос заинтересованих страна допринеће  већој усклађености стратегије са националним околностима и одговарајућим решењима.

Стратегија борбе против климатских промена ће бити припремљена у консултацији са следећим заинтересованим странама:

  • Доносиоци одлука на локалном и националном нивоу и државна управа
  • Представници привредног и приватног сектора
  • Енергетски и други сектори
  • Организације цивилног друштва
  • Међународне организације и финансијске институције
  • Академска и научна заједница

Заинтересоване стране ће бити укључене у активности пројекта кроз:

  • Техничке радне сесије – током пројекта биће организовани састанци са члановима радне групе пројекта и другим представицима са циљем разматрања конкретних питања.
  • Online консултацијeорганизоване посредством интернет презентације пројекта.
  • Догађаје – у току израде стратегије биће организован низ догађаја у оквиру самог пројекта, али и учешћем експерата на пројекту на другим догађајима и по позиву.

За више информација контактирајтеTanja.Puaca@gfa-group.de