КОнтакт

 

ЕУ ПРОЈЕКАТ

,,СТРАТЕГИЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Министарство заштите животне средине

СИВ 3, Омладинских бригада 1 / III спрат / 319

11070 Нови Београд, Република Србија

+381(0) 11 3131 220

www.klimatskastrategija.eu

www.serbiaclimatestrategy.eu 

 

Матеј Гасперич, Кључни експерт

Стратегија климатских промена са акционим планом

Matej.Gasperic@gfa-group.de

 

Gonçalo Cavalheiro, Кључни експерт

Стратегија климатских промена са акционим планом

Goncalo.Cavalheiro@gfa-group.de

 

Тања Пуача, Шеф канцеларије пројекта

Стратегија климатских промена са акционим планом

Tanja.Puaca@gfa-group.de

 

ДEЛEГАЦИJА ЕВРОПСКE УНИJE У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ

Авенија 19a, Владимира Поповића 40/V

11070 Нови Београд, Република Србија

+381(0) 11 308 3200

delegation-serbia@eeas.europa.eu

www.europa.rs

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сектор за заштиту природе и климатске промене

Одељење за климатске промене

+38 (0) 11 3622 235

dragana.radulovic@ekologija.gov.rs

www.ekologija.gov.rs