ОКВИР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА

 

ОПП је припремљен и урађен у оквиру Резултата 5 пројекта, који је дизајниран тако да може да га користи свако ко промовише иницијативу, било да су то политике, програм, план, пројекат или активност, било да је то јавно или приватно . ОПП се усредсређује на процену ризика климатских промена и екстремних временских утицаја, те поставља као приоритет и идентификује, опције прилагођавања како би се смањила озбиљност кључног ризика. При томе, ОПП може омогућити ефикасније циљање расположивих капацитета и ресурса како би подржао постизање циљева прилагођавања климатским променама. Оквир се такође бави развојем плана адаптације за подршку имплементацији, праћењу и евалуацији опција прилагођавања. ОПП се користи као алат, ‘корак по корак’, са низом водећих питања за сваки корак посебно, како би омогућио кориснику напредовање у прављењу оквира, процени и на крају самом планирању. ОПП се састоји од три фазе и 11 корака.

ОПП укључује три фазе од укупно 5 типичних фаза у процесу планирања.

 

Фаза 1: Оквир
• Корак 1.1:    Дефинисање циљева примене ОПП
• Корак 1.2:    Дефинисање обима примене ОПП
• Корак 1.2A:  Дефинисање тематског оквира
• Корак 1.2B:  Дефинисање територијалног оквира
• Корак 1.3:    Утврђивање потребних ресурса за примену ОПП
• Корак 1.4:    Дефинисање одговорности у примени ОПП
• Корак 1.5:    Идентификација и укључивање заинтересованих страна
• Корак 1.6:    Прикупљање података иинформација о клими, климатским променама и екстремним временским приликама

Фаза 2: Процена
• Корак 2.1:  Идентификација утицаја климатских промена
• Корак 2.2:  Процена ризика повезаних са различитим утицајима климатских промена
• Корак 2.3:  Саставити списак мера адаптације
• Корак 2.4:  Анализирати опције и одредити приоритетне мере прилагођавања

Фаза 3: План
• Корак 3:  План и мере прилагођавања

 

Документ Оквир за планирање прилагођавања можете прочитати  – овде

Документ Детаљни подаци о климатским променама можете прочитати  – овде