ukindex1

Пројекат Стратегија климатских промена са Акционим планом

Пројекат „Стратегија климатских промена са Aкционим планом“ финансира Европска унија из предпристипних фондова (ИПА). Циљ пројекта је израда националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом од стране Министарства заштите животне средине. Стратегијом ће бити успостављен национални стратешки и политички оквир борбе против климатских промена у складу са међународним обавезама Србије и њеним циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште – ГХГ (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

logo-mep-duzieu-flag-with-text-srba

 Припремљена методологија за стратешку процену утицаја на животну средину

ЕУ инфо центар, 15.04.2019.

За потребе будуће Стратегије борбе против климатских промена са акционим планом, припрема се стратешка процена утицаја на животну средину (СЕА), а на основу Одлуке објављене у Службеном Гласнику РС број 62/18.

У припремној фази, а у складу са ЕУ добром праксом и на основу досадашњих резултата са пројекта, припремљен је нацрт “Scoping Report-а”, који представља основу за Извештај о стратешкој процени.

Више на овом линку.

 

Консултације заинтересованих страна о сценаријима ублажавања

Пројекат “Стратегија климатских промена са акционим планом” је организовао састанак Техничке радне групе 20. децембра 2018. године. На овом састанку учествовало је више од 80 учесника заинтересованих страна из сектора јавне управе, јавних и приватних предузећа, академске заједнице, невладиних организација и међународних партнера.

Више о догађају пратите овај линк

Radisson Collection Old Mill hotel Beograd, 20.12.2018.

 

Оквир за планирање прилагођавања

Оквир за планирање прилагођавања (ОПП) се користи као алат “корак по корак”, дизајниран тако да може да га користи свако ко промовише иницијативу, било да су  то политике, програм, план, пројекат или активност, било да је то јавно или приватно. ОПП се усредсређује на процену ризика климатских промена и екстремних временских утицаја, те поставља као приоритет и идентификује опције прилагођавања како би се смањила озбиљност кључног ризика.

ОПП је састављен од низа водећих питања за сваки корак посебно, како би омогућио кориснику напредовање у три фазе: оквир, процену и планирање.

 

Стратегија климатских промена

Усвајање националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом омогућиће Србији да успостави национални стратешки и законодавни оквир борбе против климатских промена (митигација и адаптација) у складу са међународним обавезама и циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

Како се укључити

Стратегија борбе против климатских промена ће бити припремљена у консултацији са релевантним заинтересованим странама, укључујући државне институције, индустријски сектор, локалне самоуправе, научне институције и организације цивилног друштва. Допринос заинтересованих страна допринеће већој усклађености стратегије са националним околностима и одговарајућим решењима.

упитник за процену сценарија смањења емисија ГХГ

Пројекат Стратегија климатских промена са акионим планом је дефинисао и проценио четири сценарија ублажавања самањења емисија ГХГ.

Кратак сажетак сценарија ублажавања и показатеља за одговарајуће кључне социјалне, економске и еколошке утицаје налази се у документу “Пратећи документ” на овом линку. (Weighing Ecercise Accompanying Document)  и енглеска верзија документа овде.

На основу информација садржаних, у претходно поменутом, “Пратећем документу” одговорало се на упитник до 17. маја 2019. године.

Узмите у обзир да су показатељи у документу  прелиминарни, пошто одговарајућа дискусија на састанку радне групе пројекта још није завршена.

Одговори на овај упитник ће пружити подршку Министарству заштите животне средине у припреми Стратегије климатских промена са акционим планом.

 

Вести