ukindex1

Пројекат Стратегија климатских промена са Акционим планом

Пројекат „Стратегија климатских промена са Aкционим планом“ финансира Европска унија из предпристипних фондова (ИПА). Циљ пројекта је израда националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом од стране Министарства заштите животне средине. Стратегијом ће бити успостављен национални стратешки и политички оквир борбе против климатских промена у складу са међународним обавезама Србије и њеним циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште – ГХГ (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

logo-mep-duzieu-flag-with-text-srba

Стратегија климатских промена

Усвајање националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом омогућиће Србији да успостави национални стратешки и законодавни оквир борбе против климатских промена (митигација и адаптација) у складу са међународним обавезама и циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

Оквир за планирање прилагођавања

Оквир за планирање прилагођавања (ОПП) се користи као алат “корак по корак”, дизајниран тако да може да га користи свако ко промовише иницијативу, било да су  то политике, програм, план, пројекат или активност, било да је то јавно или приватно. ОПП се усредсређује на процену ризика климатских промена и екстремних временских утицаја, те поставља као приоритет и идентификује опције прилагођавања како би се смањила озбиљност кључног ризика.

ОПП је састављен од низа водећих питања за сваки корак посебно, како би омогућио кориснику напредовање у три фазе: оквир, процену и планирање.

 

Како се укључити

Стратегија борбе против климатских промена ће бити припремљена у консултацији са релевантним заинтересованим странама, укључујући државне институције, индустријски сектор, локалне самоуправе, научне институције и организације цивилног друштва. Допринос заинтересованих страна допринеће већој усклађености стратегије са националним околностима и одговарајућим решењима.

Консултације заинтересованих страна о сценаријима ублажавања

Пројекат “Стратегија климатских промена са акционим планом” је организовао састанак Техничке радне групе 20. децембра 2018. године. На овом састанку учествовало је више од 80 учесника заинтересованих страна из сектора јавне управе, јавних и приватних предузећа, академске заједнице, невладиних организација и међународних партнера.

Више о догађају пратите овај линк

Radisson Collection Old Mill hotel Beograd, 20.12.2018.

Вести