ukindex1

Пројекат Стратегија климатских промена са Акционим планом

Пројекат „Стратегија климатских промена са Aкционим планом“ финансира Европска унија из предпристипних фондова (ИПА). Циљ пројекта је израда националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом од стране Министарства заштите животне средине. Стратегијом ће бити успостављен национални стратешки и политички оквир борбе против климатских промена у складу са међународним обавезама Србије и њеним циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште – ГХГ (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

logo-mep-duzieu-flag-with-text-srba

упитник за процену сценарија смањења емисија ГХГ

Пројекат Стратегија климатских промена са акионим планом је дефинисао и проценио четири сценарија ублажавања самањења емисија ГХГ.

Кратак сажетак сценарија ублажавања и показатеља за одговарајуће кључне социјалне, економске и еколошке утицаје налази се у документу “Пратећи документ” на овом линку. (Weighing Ecercise Accompanying Document)  и енглеска верзија документа овде.

На основу информација садржаних, у претходно поменутом, “Пратећем документу” одговорало се на упитник до 17. маја 2019. године.

Узмите у обзир да су показатељи у документу  прелиминарни, пошто одговарајућа дискусија на састанку радне групе пројекта још није завршена.

Одговори на овај упитник ће пружити подршку Министарству заштите животне средине у припреми Стратегије климатских промена са акционим планом.

 

 Припремљена методологија за стратешку процену утицаја на животну средину

ЕУ инфо центар, 15.04.2019.

За потребе будуће Стратегије борбе против климатских промена са акционим планом, припрема се стратешка процена утицаја на животну средину (СЕА), а на основу Одлуке објављене у Службеном Гласнику РС број 62/18.

У припремној фази, а у складу са ЕУ добром праксом и на основу досадашњих резултата са пројекта, припремљен је нацрт “Scoping Report-а”, који представља основу за Извештај о стратешкој процени.

Више на овом линку.

 

Консултације заинтересованих страна о сценаријима ублажавања

Пројекат “Стратегија климатских промена са акционим планом” је организовао састанак Техничке радне групе 20. децембра 2018. године. На овом састанку учествовало је више од 80 учесника заинтересованих страна из сектора јавне управе, јавних и приватних предузећа, академске заједнице, невладиних организација и међународних партнера.

Више о догађају пратите овај линк

Radisson Collection Old Mill hotel Beograd, 20.12.2018.

 

Оквир за планирање прилагођавања

Оквир за планирање прилагођавања (ОПП) се користи као алат “корак по корак”, дизајниран тако да може да га користи свако ко промовише иницијативу, било да су  то политике, програм, план, пројекат или активност, било да је то јавно или приватно. ОПП се усредсређује на процену ризика климатских промена и екстремних временских утицаја, те поставља као приоритет и идентификује опције прилагођавања како би се смањила озбиљност кључног ризика.

ОПП је састављен од низа водећих питања за сваки корак посебно, како би омогућио кориснику напредовање у три фазе: оквир, процену и планирање.

 

Стратегија климатских промена

Усвајање националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом омогућиће Србији да успостави национални стратешки и законодавни оквир борбе против климатских промена (митигација и адаптација) у складу са међународним обавезама и циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

Како се укључити

Стратегија борбе против климатских промена ће бити припремљена у консултацији са релевантним заинтересованим странама, укључујући државне институције, индустријски сектор, локалне самоуправе, научне институције и организације цивилног друштва. Допринос заинтересованих страна допринеће већој усклађености стратегије са националним околностима и одговарајућим решењима.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

 

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије нискоугљеничног развоја).

Јавна  расправа  спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24.  јануара 2020.  године.

Презентација Предлога стратегије нискоугљеничног развоја биће одржана 13. јануара  2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

Кликните овде за више информација.

[За енглеску верзију предлога Стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са акционим планом кликните овде – English version]

 

Питања и одговори у вези са Предлогом стратегије

 

Одговоре на најчешћа питања у вези са Предлогом стратегије можете преузети овде.

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

 

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).

У поступку припреме стратешке процене утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом на животну средину, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја.

За више информација кликните овде.

 

Вести